Svenska tullen bryter mot EU:s lagar om inre marknad

Tullen beslagtar allt fler e-cigaretter som importeras till Sverigesvenska tullen beslagtar e-ciggs

Tullen begår troligen ett brott mot EU:s gällande lagar för den inre marknaden när de beslagtar e-cigaretter och e-juices som importeras till Sverige. Förutom att de bryter mot lagen så gör de även det extra svårt för rökare som vill sluta med sin dåliga vana och gå över till ett hälsosammare alternativt. EU-parlamentarikern Christian Engström (PP) säger att detta beteendet är mycket omoraliskt.

 

Under våren pågick fortfarande arbetet med att slutföra de nya reviderade tobaksdirektivet. När det gäller Sverige så har den största fokusen varit på att rädda snuset. Som det ser ut nu så kommer Sverige att få behålla sitt snus, inklusive smaker och nödvändiga tillsatsämnen. Däremot kommer det tyvärr fortfarande bli förbjudet med snus i resten av EU, något som fått mycket kritik.

Det största argumentet till att ha kvar snuset i Sverige har varit den hälsosamma aspekten eftersom det hjälper människor som vill lägga ifrån sig tobaken.

cropped-man-roker-e-cigarett.jpgPå samma sätt som snus så räddar elektroniska cigaretter (e-cigaretter) liv. Självklart så är det bästa alternativet att folk inte använder några av de här produkterna men gentemot rökning så är det ett klart bättre alternativ. Det har gjorts studier som visar att snus och e-ciggs är mindre än en hundradel så farliga som tobakscigaretter.

När man pratar om röken som utsöndras från en tobakscigarett brukar man säga att den innehåller över 700 giftiga och cancerframkallande ämnen. Detta är förutom nikotinet. Den som använder en e-cigarett får inte i sig några av de här skadliga ämnena utan endast nikotinet i ångan från e-ciggen. Med dessa fakta i hand så är det väldigt lätt att fastställa vilken som är den mest farliga produkten, tobakscigaretten. Det är därför nästan ett brott mot mänskligheten att förbjuda e-cigaretter eftersom den utan tvekan kan rädda livet på människor.

Läkemedelsverket i Sverige har valt att klassa e-juicen (nikotinvätskan) i elektroniska cigaretter som ett läkemedel vilket har tillåtit tullen att börja jaga och beslagta all sådan import. Många har kritiserat detta beslutet som rent av skadligt ur ett folkhälsoperspektiv. Det är även med största sannolikhet ett brott mot EU:s regler för den inre marknaden*.

*EU:s regler mot en inre marknad är ett fördrag med regler om den fria rörligheten för varor, tjänster,  kapital och personer. Klicka här för mer info från Kommerskollegium.

E-cigaretter får cirkulera fritt i andra länder i Europaslota roka

Många andra länder i Europa tillåter redan försäljningen av e-cigaretter och e-juices. Några va dessa länder är Tyskland, England, Italien, Spanien och Frankrike. Där finns det många landbaserade affärer som fritt får sälja dessa produkter. Det går att köpa olika märken av e-cigaretter och e-juices med olika nikotinstyrka. Det är dock 18-årsgräns som gäller.

Eftersom det är lagligt att sälja i dessa länder borde det därför även vara lagligt att importera till Sverige. Hela idén med ett EU-land är att varor som är lagliga i ett visst EU-land ska vara lagliga i alla andra EU-länder. Det är kärnan i den inre marknaden, men när läkemedelsverket och tullen sätter upp hinder för den som vill importera eller sälja nikotinvätska så förstörs hela konceptet.

Istället för att fokusera på själva nikotinvätskan och att det är ett läkemedel borde diskussionen istället handla om hur vi kan minska skadorna med tobakscigaretter och hur e-cigaretten faktiskt räddar liv! Undersökningar har visat att Sverige har hälften så många rökare som andra länder i resten av Europa och att det är tack vare snuset. Om e-ciggen blir laglig i Sverige kommer vi kunna minska antalet rökare avsevärt och till slut kanske vi tom kan eliminera tobaken helt och hållet. I slutändan så är det viktigaste att rädda liv, inte byråkrati.

Svenska myndigheter måste sluta att lägga krokben och börja tänka på det som är viktigast istället.